EEN VRAAG OF KLACHT INDIENEN?

Bij een onduidelijke, onrealistische of oneerlijke aanbesteding wilt u het gesprek aangaan met de Aanbestedende Dienst. Maar in een Nota van Inlichtingen wordt u niet gehoord en een antwoord afdwingen via een kort geding is voor geen enkele partij fijn. OMA bekijkt uw kwestie niet alleen vanuit juridisch oogpunt, maar kijkt vooral naar hoe beide partijen in deze situatie geholpen worden. Daarmee zorgen we in de praktijk steeds voor een constructieve oplossing.

Via het formulier kunt u uw vraag toelichten. Stuur de aanbestedingsdocumenten mee en ontvang binnen 72 uur (regulier) of 24 uur (spoed) een goed onderbouwd advies van OMA op uw vraag.